Prinċipali Kompatibilità Kompatibilità ta 'l-Imħabba ta' Buf u Klieb: Relazzjoni mill-Isbaħ

Kompatibilità ta 'l-Imħabba ta' Buf u Klieb: Relazzjoni mill-Isbaħ

L-Oroskopju Tiegħek Għal Għada

Kompatibilità tal-Buf u l-Klieb

Nies li twieldu fiż-żodijaku Ċiniż taħt is-sinjali tal-Box u l-Kelb qed jimxu tajjeb ħafna ma 'xulxin, irrispettivament minn jekk jaqsmux ħbiberija, imħabba jew relazzjoni kummerċjali. Meta koppja, ikunu kapaċi jifhmu lil xulxin u jagħmlu ħafna kompromessi li jiżguraw is-suċċess tagħhom bħala maħbubin.Il-bojod huma onorevoli u serji, iżda minħabba li l-Klieb huma leali ħafna, huma qatt ma jħossuhom għira minnhom. Kull Ox jirrispetta l-fatt li l-Klieb huma dinjitużi u devoti biex jagħmlu r-relazzjoni bejniethom ibbażata fuq l-onestà u l-imħabba.

Kriterji Grad ta 'Kompatibilità ta' Buf u Klieb
Konnessjoni emozzjonali Medja ❤ ❤ ❤
Komunikazzjoni Qawwija ❤ ❤ ❤ ❤
Fiduċja u Affidabilità B'saħħtu ħafna ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Valuri komuni Qawwija ❤ ❤ ❤ ❤
Intimità u Sess Qawwija ❤ ❤ ❤ ❤

Huwa faċli għal Oxen u Klieb li jsibu l-bażi komuni tagħhom u li jappoġġjaw lil xulxin, anke aktar minn koppji oħra. Bħal kull konnessjoni oħra, dik bejn Kelb u Qoxra teħtieġ ħafna tagħti u tieħu miż-żewġ partijiet. Huwa essenzjali li dawn l-indiġeni jkunu dejjem onesti u affidabbli ma 'xulxin.

Id-differenza ssir minn kif jindirizzaw id-differenzi tagħhom

Il-Għoġol huma kreaturi materjalistiċi li jiġru wara l-prestiġju u jammiraw il-Klieb talli huma indipendenti. Min-naħa l-oħra, il-Klieb huma moħħhom miftuħ u jħobbu jitkellmu, imma jekk il-Oxen qed jimbuttawhom wisq, jistgħu jsiru grumpy u diżgustanti.

Huwa possibbli li Oxen ma jħobbx il-fatt li l-Klieb huma kurjużi u dejjem jagħmlu l-affarijiet malajr wisq. Bi tpattija, dawn tal-aħħar jistgħu ma jħobbux il-fatt li l-mibegħda tal-ewwel jinbidlu u jidhru li mhumiex emozzjonali.Huwa possibbli għalihom li jkunu flimkien, imma biss jekk jinvestu ħafna xogħol iebes u dedikazzjoni fir-relazzjoni tagħhom. Il-klieb dejjem ifittxu affarijiet ġodda u biex jiftħu moħħhom, Oxen iebsa wisq biex qatt jaċċetta l-affarijiet jista ’jkun differenti minn dak li jimmaġinaw li huma.

L-għoġġiela jistgħu jiddefendu mill-fatt li l-Klieb huma espressivi għax dawn l-indiġeni huma l-iktar nies riġidi fiż-żodijaku Ċiniż. Filwaqt li l-kompromessi jsolvu l-problemi kollha tagħhom bħala koppja, xorta jibqgħu jiġġieldu, iżommu għajb u jħossu li l-ieħor wettaq inġustizzja meta jargumenta.

Fejn jidħlu n-nies ta ’madwarhom, it-tnejn jaraw lill-oħrajn bl-istess mod. Il-mara f’Box bl-ebda mod mhija superfiċjali, imma tapprezza ħafna lejn in-naħa materjalistika tal-ħajja.

L-għoġġiela ġeneralment japprezzaw il-fatt li l-Klieb iridu jkunu indipendenti, iżda m'għandhomx l-istess entużjażmu bħalhom meta niġu għall-ġdid.

L-inkwiet li jinqala 'bejn Oxen u Klieb meta flimkien f'relazzjoni romantika jista' jkollhom ħafna x'jaqsmu mal-fatt li dawn it-tnejn għandhom xi differenzi, allura meta tkun qed isseħħ xi ħaġa ħażina, jistgħu jagħtu tort lil xulxin, li fit-tul iwassal għal tifrik inevitabbli.

Il-Bojod u l-Klieb għandhom bżonn jirrispettaw lil xulxin ħafna sabiex ikunu kuntenti bħala koppja. Il-bojod iħobbu l-ġid, Il-Klieb qed jaħsbu biss kif ikunu aktar ta ’karità u jagħtu. Dan jista 'jikkawża animosità bejniethom, iżda mhix problema li ma tistax tiġi rranġata.

Oxen dejjem jirrispetta l-fatt li l-Klieb huma kompassivi, allura meta flimkien, dawn it-tnejn x'aktarx ikollhom ħafna annimali domestiċi. Il-klieb ikunu jistgħu jaħfru lill-Oxen talli induljaw bil-lussu minħabba li l-Oxen huma magħrufa għat-togħma tajba tagħhom u għax-xewqa li jkollhom l-iktar affarijiet għoljin.

Għalhekk, se jiġi stabbilit bilanċ bejniethom u dawn jaqsmu dak kollu li għandhom. Huwa tajjeb li jistgħu jaraw lil xulxin meta jiġu għal kemm huma qawwija fil-fatt u li d-differenzi tagħhom ma jagħmlux il-konnessjoni tagħhom aktar dgħajfa.

Il-gendus jistgħu japprezzaw il-fatt li l-Klieb iridu ġustizzja, u dawn tal-aħħar jistgħu jħobbu lis-sieħba tagħhom talli huma prattiċi. Huma ser jaqsmu dar komda, waqt li jkunu kemm ħbieb kif ukoll maħbubin fl-istess ħin.

x'inhu s-sinjal taż-żodijaku tas-17 ta 'April

Huwa veru li l-Oksen ħafna drabi jistgħu jiġu irritati mill-fatt li l-Klieb huma pessimisti, iżda dan mhux se jinfluwenza r-relazzjoni tagħhom wisq minħabba li l-Klieb iridu jittrattaw ukoll kemm jistgħu jkunu Oxen passivi-aggressivi.

Fejn tidħol is-sess, dawn it-tnejn huma kompatibbli ħafna għax it-tnejn huma senswali u jimpurtahom ħafna. L-ebda waħda minnhom mhija kreattiva ħafna, iżda xorta għandhom il-passjoni meħtieġa għal iljieli splussivi flimkien.

Ħafna probabbli, se jkun il-Bokk li jmexxi fis-sodda għax il-Klieb ma jdejqux isegwu. It-tnejn li huma huma kreaturi tal-art, allura jħobbu jieħdu pjaċir lil xulxin u anke jgħidu xi ċajt maħmuġ.

Huma qatt ma jħossuhom inibiti meta jkunu flimkien, allura l-ħajja sesswali tagħhom tkun pjuttost sodisfaċenti għat-tnejn. Il-gendus jistgħu jrażżnu l-Klieb, li huma sensittivi u li jħobbu leali ħafna.

Huwa possibbli li dawn it-tnejn imexxu negozju ta 'suċċess kbir flimkien għax it-tnejn huma orjentati ħafna lejn l-għanijiet u għandhom ideali għoljin, biex ma nsemmux li verament jafdaw lil xulxin.

Jekk ir-raġel huwa Kelb u l-mara Bux, hu jagħmel dak kollu li jista ’biex ħajjithom tkun komda. Hi tkun aktar realistika, waqt li hu jkollu ħolm kbir. Huwa possibbli li jista ’jkun li jkollhom bżonn isibu bażi komuni sabiex jirnexxu bħala koppja.

Jekk ir-raġel huwa Box u l-mara Kelb, huwa jżomm it-tradizzjonijiet tiegħu u jkun konservattiv ħafna, hi tkun trid tibdel id-dinja. Huwa possibbli għalihom li jargumentaw minn żmien għal żmien f'din il-kombinazzjoni.

Il-kwalitajiet ta ’din l-għaqda

Il-fatt li kemm Oxen kif ukoll Klieb huma onesti u sbieħ jista 'jżomm lil dawn it-tnejn flimkien għal ħajjithom kollha. Il-klieb huma ġusti ħafna u meta jħobbu, żgur ħafna dwar is-sentimenti tagħhom rigward in-nofs l-ieħor tagħhom, allura ma joqogħdux lura milli jagħtu lilhom infushom kompletament lis-sieħeb.

Iż-żodijaku Ċiniż jara l-Klieb bħala dawk li jagħtu għax dawn l-indiġeni huma dejjem lesti li jħallu lilhom infushom sabiex jagħmlu l-oħrajn kuntenti. Dawk li huma ħbieb tagħhom jistgħu jqisu lilhom infushom fortunati ħafna.

Minħabba li Oxen iridu biss sigurtà mingħand is-sieħeb tagħhom, huma jkunu kuntenti ħafna li jkollhom lil xi ħadd fit-tabella tal-kelb ħdejhom. Protettivi u li jrawmu ħafna, il-Klieb jistgħu wkoll ikunu ħarxa meta jiġu biex jibnu ħajja komda għalihom u għal dawk li jħobbu.

Il-Għoġol mhux se joqogħdu lura milli jkunu l-istess u li jappartjenu kompletament għal min iħobbhom għax dawn l-indiġeni huma ġeneralment impenjati u leali ħafna. Bħala konklużjoni, Oxen u Klieb għandhom dak kollu li għandhom bżonn biex ikunu flimkien għal żmien twil ħafna u biex igawdu wkoll mumenti ta ’ferħ.

X’inhu aktar interessanti dwar din ir-relazzjoni huwa l-fatt li ż-żewġ imsieħba għandhom ħafna kwalitajiet li jikkumplimentaw lil xulxin.

Il-Oxen jistgħu jagħmlu l-Klieb realistiċi għax il-Klieb jinkwetaw wisq dwar affarijiet bla sens, filwaqt li l-Oxen huma magħrufa bħala kalmi ħafna u bla emozzjoni. Għalhekk, l-ansjetà tal-Klieb tkun faċilment ittrattata minn Oxen jekk dawn it-tnejn jinzertaw flimkien.

Barra minn hekk, il-Oxen għandhom tendenza li jsiru prattiċi wisq u materjalistiċi b'mod esaġerat. F’din is-sitwazzjoni, il-fatt li l-Klieb huma idealistiċi jista ’jgħin lir-relazzjoni tagħhom tikseb tifsira aktar profonda u l-Oxen isiru aktar sħan.

Fejn jidħlu dawn it-tnejn bħala msieħba fin-negozju, x’aktarx li jirnexxu għax it-tnejn li huma jħobbu jaħdmu iebes u huma orjentati ħafna biex jagħmlu l-ħolm tagħhom realtà.

Filwaqt li l-Oxen jistgħu jagħmlu investimenti siguri peress li huma prattiċi ħafna, il-Klieb jistgħu jkunu attenti ħafna u jagħtu skop lill-proġetti tagħhom. Filwaqt li mhumiex tajbin ħafna fil-ġestjoni tal-baġits personali, il-Klieb xorta qatt ma jqarrqu, xi ħaġa li Oxen tista 'tassew tapprezza.

L-isfidi ta 'dan ir-rumanz

Oxen and Klieb bħala koppja jistgħu jiffaċċjaw ħafna problemi meta jkollhom jittrattaw il-fatt li għandhom ftit stretti opposti. Il-bojod huma realistiċi u impenjati ħafna fil-loġika, il-Klieb għandhom ideali għoljin u xi drabi jistgħu jispiċċaw irrazzjonali jew ħolmin wisq.

Dan ifisser li relazzjoni bejniethom tista 'tikkonsma lilha nnifisha mill-ewwel stadji tagħha meta wieħed iqis li kull wieħed minnhom irid jiġbed f'direzzjoni differenti.

Meta xi ħadd li huwa l-aqwa prattiku jiltaqa ’ma’ persuna li dejjem taħseb fit-tjieba, l-affarijiet jistgħu jsiru stressanti u r-relazzjoni ta ’bejniethom tista’ timtela b’tensjoni.

Barra minn hekk, kemm Oxen u Klieb fl-imħabba huma iebsa ħafna u jirrifjutaw li jaċċettaw l-opinjonijiet ta ’nies oħra, li jistgħu jikkawżaw problemi għall-impenn fit-tul bejniethom.

Il-klieb huma ġeneralment ossessjonati bl-onestà u l-unur, allura meta xi ħadd jikkommetti inġustizzja, ma joqogħdux lura milli jitkellmu kontra dik il-persuna u jirritaw.

Dan kollu jfisser li l-Klieb għandhom opinjonijiet qawwija u jemmnu biss fl-ideat tagħhom stess. Jistgħu saħansitra jkunu estremi meta jiġu għalihom li għandhom raġun u jirrifjutaw kompletament li jkunu konvinti li mhumiex huma li jafu l-verità.

L-istess jista 'jiġri ma' Oxen, biss ma 'dawn l-indiġeni, huwa aktar dwar li tkun konservattiv, iżżomm it-tradizzjonijiet u tirrifjuta li tbiddel. Meta l-Klieb u l-Għenieqed qed jiġġieldu, l-ebda wieħed minnhom ma jista 'jċedi u jħalli ftit mill-opinjonijiet tagħhom stess.

Il-klieb huma magħrufa għall-użu ta ’kliem iebes, allura Oxen jista’ jkun li jrid ikisser iktar kmieni milli kien mistenni. Aktar minn dan, il-Klieb mhux dejjem iħossuhom emozzjonalment siguri, u dan ifisser li jistgħu jkunu jridu jħallu r-relazzjoni għax mhux qed iħossuhom maħbubin.

Jekk jiltaqgħu ma 'xi ħadd impenjat, il-Klieb xorta jistgħu jsiru ta' appoġġ u leali ħafna. Dawn l-indiġeni għandhom jiġu mgħarrfa l-ħin kollu li huma speċjali u kemm is-sieħeb tagħhom iħossu magħhom tajjeb għax għandhom bżonn validazzjoni.

Huwa normali li l-Klieb ifittxu x'imkien ieħor għall-apprezzament meta jħossuhom injorati, allura l-Oxen jistgħu jitħallew lura hekk kif jaħsbu li persuna oħra tista 'turihom imħabba. L-għoġġiela jobogħdu lin-nies li jqarrqu u jistgħu saħansitra jinqasmu minħabba t-tgergir li s-sieħeb tagħhom sejjer barra ma 'xi ħadd ieħor.

Huwa biss f'idejn dawn iż-żewġ nativi li jimmaniġġjaw ir-relazzjoni tagħhom u li jħallu differenzi li jistgħu jeżistu bejniethom.

Jekk Oxen ikunu lesti li jipprovdu s-sigurtà emozzjonali Il-Klieb tant għandhom bżonn, dawn tal-aħħar jistgħu jsiru inqas ħolm u avventurużi, għax huma jkunu qed jiffokaw aktar fuq ir-relazzjoni tagħhom. Għalhekk, huwa possibbli għal Klieb u Oxen li jkollhom storja ta 'mħabba kuntenta flimkien.


Esplora aktar

Zodiac Ċiniż Ox: Karatteristiċi Ewlenin tal-Personalità, Imħabba u Prospetti tal-Karriera

Dog Zodiac Ċiniż: Karatteristiċi Ewlenin tal-Personalità, Imħabba u Prospetti tal-Karriera

Kompatibilità ta 'l-Imħabba tal-Bux: Minn A Sa Z

Kompatibilità tal-Imħabba tal-Klieb: Minn A Sa Z

Ox: L-Annimal Onest taċ-Zodiac Ċiniż

Kelb: L-Annimal Leali taċ-Zodiac Ċiniż

Zodiac tal-Punent Ċiniż

Denise fuq Patreon

Artikli Interessanti

Għażla Ta 'Editur

Il-Qamar fil-Mara tal-Virgo: Kun afha Aħjar
Il-Qamar fil-Mara tal-Virgo: Kun afha Aħjar
Il-mara mwielda bil-Qamar fil-Virgo jista 'jkollha din it-tendenza li tinkwieta dwar kull tip ta' affarijiet iżda ma tħallihiex tħassarha kompletament il-burdata.
11 ta ’April Għeluq is-snin
11 ta ’April Għeluq is-snin
Din hija deskrizzjoni sħiħa ta 'għeluq is-snin tal-11 ta' April bit-tifsiriet u l-karatteristiċi astroloġiċi tagħhom tas-sinjal taż-żodijaku assoċjat li huwa Aries minn Astroshopee.com
Leo Sun Aquarius Moon: Personalità espansiva
Leo Sun Aquarius Moon: Personalità espansiva
Intuwittiva u kreattiva, il-personalità ta ’Leo Sun Aquarius Moon jirnexxielha tistinka kontra kull probabbiltà u tkisser il-barrieri li oħrajn ilhom jibżgħu minnhom għal ħafna snin.
Poplu Libra Famuż
Poplu Libra Famuż
Taf iċ-ċelebritajiet li qed taqsam għeluq sninek jew is-sinjal taż-żodijaku tiegħek? Hawn huma ċ-ċelebritajiet tal-Libra elenkati bħala nies Libra famużi għad-dati kollha tal-Libra.
Monkey Man Dragon Woman Kompatibilità fit-Tul
Monkey Man Dragon Woman Kompatibilità fit-Tul
Ir-raġel Monkey u l-mara Dragon huma mdorrijin jagħmlu kollox b’passjoni u ambizzjoni u għalhekk ir-relazzjoni tagħhom tiġi trattata.
Sieħeb Ideali għall-Mara Libra: Idealista u Leali
Sieħeb Ideali għall-Mara Libra: Idealista u Leali
Ir-ruħ sieħba perfetta għall-mara Libra tħaddan serenità u trankwillità, għall-kuntrarju ta 'kunflitti, bħalma tagħmel hi.
Kompatibilità ta 'Ħbiberija Taurus u Scorpio
Kompatibilità ta 'Ħbiberija Taurus u Scorpio
Ħbiberija bejn Taurus u Scorpio tiftaħar b’ambizzjoni u intensità li tfisser li ż-żminijiet tajbin huma tal-għaġeb u tan-nar imma l-istess huma l-ħinijiet ħżiena.